top of page
Copy of Kopi av KRYPTO LABS.png

Hvordan fungerer en blokkjede?

Blokkjeder er fundamentet i enhver kryptovaluta.

Men hva er egentlig en blokkjede?

Hvordan fungerer de, hvilke problemer løser de og hvordan kan de brukes?


Som navnet indikerer, er en blokkjede en kjede av blokker som inneholder informasjon.

Denne teknikken ble opprinnelig beskrevet i 1991 av en gruppe forskere og var opprinnelig

ment å tidsstemple digitale dokumenter slik at det ikke er mulig å tilbakedatere dem eller tukle med dem. Nesten som en notarius.

Imidlertid gikk de stort sett ubrukt før det ble tilpasset av Satoshi Nakamoto i 2009 for å lage Bitcoin.


En blokkjede er en distribuert hovedbok som er helt åpen for innsyn.

De har en interessant egenskap: når data blir registrert på en blokkjede blir det veldig vanskelig å endre den.


Så hvordan fungerer det?

La oss først se nærmere på en blokk.

Hver blokk inneholder noe data, hashen til blokken og hashen til forrige blokk.

Dataene som er lagret inne i en blokk avhenger av typen blokkjede. Bitcoin-blokkjeden lagrer for eksempel detaljene om en transaksjon her, for eksempel avsender, mottaker og antall enheter (Sats).


En blokk har også en hash. Denne kan sammenlignes med et fingeravtrykk.

Den identifiserer en blokk og alt dens innhold og den er alltid unik, akkurat som et fingeravtrykk.

Når en blokk er opprettet beregnes hashen.

Forsøker man å endre noe inne i blokken vil dette føre til at hashen endres.

Så med andre ord, hash er veldig nyttig når du vil oppdage endringer i blokker.

Hvis fingeravtrykket til en blokk endres, er det ikke lenger den samme blokken.


Det tredje elementet i hver blokk er hashen til forrige blokk.

Dette skaper effektivt en kjede av blokker. Det er denne teknikken som gjør en blokkjede så sikker.


La oss ta et eksempel.

Her har vi en kjede på 3 blokker.

Som du kan se har hver blokk en hash og hash fra forrige blokk.

Så blokk nummer 3 peker på blokk nummer 2 og nummer 2 peker på nummer 1.

Nå er den første blokken litt spesiell, den kan ikke peke på tidligere blokker fordi det er den første. Denne blokken kalles genesis-blokken.

La oss nå si at du tukler med den andre blokken. Dette fører til at hashen til blokken også endres og dette vil i sin tur gjøre blokk 3 og alle påfølgende blokker ugyldige fordi de ikke lenger lagrer en gyldig hash av forrige blokk. Så å endre en enkelt blokk vil gjøre alle følgende blokker ugyldige.


Men å bruke hash er ikke nok til å forhindre tukling.

Datamaskiner i disse dager er veldig raske og kan beregne hundretusenvis av hashes hvert sekund. Du kan effektivt tukle med en blokk og beregne all hashen til andre blokker på nytt for å gjøre blokkjeden din gyldig igjen. Så for å eliminere dette bruker flere blokkjeder en metode som kalles proof of work.

Det er en mekanisme som bremser utvinning av nye blokker.

I Bitcoins tilfelle tar det omtrent 10 minutter å beregne nødvendig bevis på arbeid og legge til en ny blokk i kjeden.

Denne mekanismen gjør det svært vanskelig å tukle med blokkene, fordi hvis du tukler med en blokk, må du beregne beviset på nytt for alle de følgende blokkene.

Så sikkerheten til en blokkjede kommer fra dens kreative bruk av hashing og proof of work-mekanismen.


Det er også en tredje måte blokkjeder sikrer seg på, og det er ved å bli distribuert.

I stedet for å bruke en sentral enhet til å administrere kjeden bruker blokkjeder et peer-to-peer-nettverk, og alle har lov til å bli med.

Når noen blir med i dette nettverket, får de hele kopien av blokkjeden.

Nodene kan bruke dette til å verifisere at alt fortsatt er i orden.


La oss ta en titt på hva som skjer når noen oppretter en ny blokk.

Den nye blokken sendes til alle på nettverket. Hver node verifiserer deretter blokken for å

sikre at den ikke har blitt tuklet med. Hvis alt stemmer, legger hver node denne blokken til sin egen blokkjede. Alle nodene i dette nettverket skaper konsensus. De er enige om hvilke blokker som er gyldige og hvilke som ikke er det.

Blokker som tukles med vil bli avvist av andre noder i nettverket.


Så for å tukle med en blokkjede må du tukle med alle blokkene i kjeden, gjøre om beviset på arbeid for hver blokk og ta kontroll over mer enn 50 % av peer-to-peer-nettverket.

Først da vil den manipulerte blokkjeden bli akseptert av alle andre.

Dette er tilnærmet umulig å gjøre!


Blokkjeder er også i stadig utvikling.

En av de nyere utviklingene er opprettelsen av smarte kontrakter. Disse kontraktene er enkle programmer som lagres på blokkjeden og kan brukes til automatisk å utveksle tokens basert på visse betingelser.

Jeg skal skrive mer om smartkontrakter i en senere artikkel.


Så nå vet du hva en blokkjede er, hvordan den fungerer på grunnleggende nivå og hvilke problemer den løser.Comments


bottom of page