top of page
Copy of Kopi av KRYPTO LABS.png

Enkelt forklart: Moving averages


En moving average er en lineær trendlinje som beregnes ved å legge sammen en rekke priser på en kryptovaluta over en bestemt tidsperiode, og deretter dividere dette tallet med antall priser som ble tatt med i beregningen. På denne måten oppdateres moving average-trendlinjen kontinuerlig ved at den nyeste prisen legges til og den eldste prisen fjernes.

Det er flere forskjellige typer moving averages som kan brukes i kryptovalutamarkedet, inkludert simple moving averages (SMA), exponential moving averages (EMA) og weighted moving averages (WMA). Disse forskjellige typene moving averages har ulike beregningsmetoder, og kan derfor gi litt forskjellige resultater.

Simple moving averages er den enkleste typen moving average, og beregnes ved å legge sammen prisene på en kryptovaluta over en bestemt tidsperiode, og deretter dividere dette tallet med antall priser som ble tatt med i beregningen. SMA kan være en nyttig indikator for å identifisere støtte- og motstandsnivåer på kryptovalutamarkedet, og kan brukes sammen med andre tekniske indikatorer for å hjelpe med å ta beslutninger om kjøp og salg av kryptovaluta.

Exponential moving averages er en litt mer avansert type moving average enn SMA, og beregnes ved å gi større vekt til de nyeste prisene på en kryptovaluta. På denne måten kan EMA fange opp endringer i trenden til kryptovalutamarkedet raskere enn SMA. EMA kan også brukes til å identifisere støtte- og motstandsnivåer på kryptovalutamarkedet, og kan være en nyttig indikator for å hjelpe med å ta beslutninger om kjøp og salg av kryptovaluta.

Weighted moving averages er en tredje type moving average som beregnes ved å gi forskjellige vekter til de ulike prisene som brukes i beregningen. På denne måten kan WMA fange opp endringer i trenden til kryptovalutamarkedet på en litt annen måte enn SMA og EMA. WMA kan også brukes til å identifisere støtte- og motstandsnivåer på kryptovalutamarkedet, og kan være en nyttig indikator for å hjelpe med å ta beslutninger om kjøp og salg av kryptovaluta.


Som med alle tekniske indikatorer, bør moving averages ikke brukes alene for å ta beslutninger om kjøp og salg av kryptovaluta. De bør brukes sammen med andre tekniske indikatorer og analysemetoder for å gi en mer fullstendig bilde av markedet og mulige trendendringer. Det er også viktig å huske at kryptovalutamarkedet kan være svært volatilt, og at investeringer i kryptovaluta alltid innebærer en risiko.


I TradingView kan du enkelt legge til moving averages til et kryptovalutadiagram ved å velge "Indikatorer" fra menyen og deretter velge den ønskede typen moving average fra listen over tilgjengelige indikatorer. Du kan også justere tidsperioden som brukes i beregningen av moving average-trendlinjen for å få et mer detaljert bilde av markedet.


I konklusjonen, moving averages er et nyttig verktøy for å identifisere trenden til kryptovalutamarkedet, og kan brukes sammen med andre tekniske indikatorer for å hjelpe med å ta beslutninger om kjøp og salg av kryptovaluta. Men som med alle investeringer, bør man alltid være forsiktig og gjøre grundige undersøkelser før man tar beslutninger om kjøp og salg av kryptovaluta.

Comments


bottom of page