top of page
Copy of Kopi av KRYPTO LABS.png

Hva er Kryptovaluta Fear & Greed-Indeks


Markedssentiment styrer markedstrendene for kryptovaluta. Det er to enkle antakelser – de fleste investorer blir grådige når markedet er bullish, mens frykt resulterer i bearish trend, noe som gjør at de selger i panikk når verdien av kryptovaluta (primært Bitcoin) synker kraftig.


Fear & Greed-indeksen tar høyde for menneskelig psykologi og analyserer atferden i markedet for å hjelpe investorer med å forutsi kursendring og ta informerte beslutninger ved å sette de generelle markedssentimentene i perspektiv.


Hvis folk oppfører seg på samme måte i visse sammenhenger, er det mulig å tjene på å være «redd når andre er grådige og grådige når andre er redde», som sitert av Warren Buffet.


Fear & Greed-indeksen ble opprettet for å svare på dette ved å gi innsikt i følelsene til kryptomarkedene.


Hva er Fear & Greed-indeksen

Fear & Greed-indeksen ble opprettet av CNNMoney for det amerikanske aksjemarkedet som et analytisk verktøy for å evaluere markedssentiment.

Det genereres en verdi mellom 1 og 100. Hvis indeksen viser mellom 1 og 24 stiger frykten og investorer selger sine beholdninger i en irrasjonell reaksjon.

En tommelfingerregel er at når indeksverdien er på 1, er prisene lave, noe som generelt korrelerer med en kjøpsmulighet før prisene stiger. Alt over 24 og under 50 representerer frykt, og 50 poeng betyr nøytralitet i markedet.

Når verdien av indeksen ligger mellom 51 og 74, er det en indikasjon på grådighet i markedet. Er verdien 75 eller høyere, betyr det at tradere opplever ekstrem grådighet og eufori, noe som peker på at markedets grådighet råder. Ekstrem grådighet i markedet kan tolkes som slutten på det dominerende bullmarkedet. Dette er ofte et tegn på at det er på tide å selge.Hvorfor trenger vi Fear & Greed-indeks?

Markedsatferden er veldig emosjonell, og mange investorer tar investeringsbeslutninger basert på følelser. Folk har en tendens til å bli grådige når markedet stiger. Noe som resulterer i FOMO (Fear of missing out) og tradere kjøper krypto til en rekordhøy pris.


På samme måte selger tradere ofte verdiene sine i en irrasjonell reaksjon av å se røde tall.

Derfor er Fear & Greed-indeksen et utmerket verktøy for tradere fordi den minner om å investere lavt i et bearmarked og selge høyt i et bullmarked.


Hvordan fungerer Fear & Greed-indeksen?

Fear & Greed-indeksen bestemmes av flere faktorer. Inkludert volatilitet i markedet, sosiale medier, markedsvolum og Bitcoins dominans.Den analyserer gjeldende markedsforhold og sentimenter til Bitcoin og andre store kryptovalutaer og setter det i en enkel graf som varierer fra 0 til 100. På toppen av det er Fear & Greed-indeksen fargekodet, dvs. når den er nær null, fargen er "rød", og når den er nærmere 100, er fargen "grønn".


Slik måles Fear & Greed-indeks:


0–24 = Ekstrem frykt

25–49 = Frykt

50–74 = Grådighet

75–100 = Ekstrem grådighet

Datakilder er satt sammen fra flere kilder, og indeksdiagrammet oppdateres hver 8. time.


Hvordan beregnes Fear & Greed-indeksen

Rangeringen av Fear & Greed-indeksen for kryptomarkedet er sammensatt av følgende faktorer:


Volatilitet (25 %)

Fear & Greed-indeksen vurderer gjeldende pris sammenlignet med gjennomsnitt for de siste 30 og 90 dagene. Uvanlig og sterk volatilitet påvirker kursen direkte og kan sees på som et tegn på usikkerhet og ekstrem frykt blant investorer.


Markedsmomentum og handelsvolum (25 %)

Nåværende handelsvolum og markedsmomentum sammenlignes med de siste 30 og 90-dagers gjennomsnittsverdier og settes deretter sammen. Markedsmomentum kan være i en oppadgående eller nedadgående trend. Noe som kan bekreftes ytterligere av endringer i handelsvolum.


Sosiale medier (15 %)

Den bruker en tekstbehandlingsalgoritme for å evaluere antall tweets merket under spesifikke hashtags (primært #Bitcoin) og hyppigheten ved bruk av denne hashtaggen for å analysere stemningen nøyaktig. En konsekvent og uvanlig økning i interaksjon er vanligvis et tegn på en voksende interesse for valutaen og tilsvarer grådig markedsadferd.

Skaperne av Fear & Greed-indeksen eksperimenterer for tiden med en sentimentanalyse for Reddit ved å bruke en lignende tekstbehandlingsalgoritme.


Undersøkelser (15 %)

Undersøkelser (Brukes ikke for øyeblikket) kombinerer data fra en stor offentlig meningsmålingsplattform på rundt 2000-3000 deltakere. Ukentlige målinger spør folk hvordan de ser på markedet for å få et bilde av markedsstemningen til investorer.


Bitcoindominans (10 %)

Bitcoindominansen visr bitcoin sin markedsandel i kryptomarkedet. Historisk sett har det blitt observert at hver gang Bitcoindominansen øker er det forårsaket av frykt for investeringer i altcoins og verdier overføres til Bitcoin da Bitcoin i økende grad sees på som en trygg havn for krypto.


Google Trends (10 %)

Google Trends-dataene for kryptorelaterte søk blir også analysert og vurdert. For eksempel dersom antall søk etter «Bitcoin-prismanipulasjon» øker kan dette være en indikasjon på ekstrem frykt i markedet.


Konklusjon

Du bør lære deg å bruke tilgjengelige ressurser og verktøy for vellykkede kryptoinvesteringer. Fear & Greed-indeksen er en beregning designet for å måle det dominerende markedssentimentet.

Sammen med teknisk analyse og fundamental analyse kan dette hjelpe deg med å ta velinformerte investeringsbeslutninger.


Σχόλια


bottom of page