top of page
Copy of Kopi av KRYPTO LABS.png

Hva er tokenomics?


"Tokenomics" har blitt et populært begrep de siste årene for å beskrive matematikken og insentiver som styrer kryptovalutaer. Den inkluderer alt om mekanikken for hvordan de fungerer så vel som de psykologiske eller atferdsmessige kreftene som kan påvirke verdien på lang sikt.


Prosjekter med godt utformet tokenomics har større sannsynlighet til å lykkes på lang sikt fordi de har gjort en god jobb med å stimulere kjøp og HODL.

Prosjekter med dårlig tokenomics er dømt til å mislykkes.


Hvis du vurderer om du skal kjøpe en kryptovaluta eller ikke er det å forstå tokenomics et av de mest nyttige trinnene du kan ta for å gjøre en smart investering.


Alt kommer ned til tilbud og etterspørsel

Som i økonomi ellers er de to kreftene vi er mest interessert i tilbud og etterspørsel.

Å forstå hvordan disse er bakt inn i tokenomics gir oss en god følelse av hvor suksessfull en gitt token eller kryptovaluta bør være.


Tilførsel, inflasjon og distribusjon

La oss starte på tilbudssiden siden den er lettest å forstå seg på.

Det viktigste du prøver å finne ut er:

Basert på tilbud alene, bør jeg forvente at investeringen holder eller øker verdien, eller vil verdien falle?


På tilbudssiden vil en token øke i verdi hvis antallet tokens i sirkulasjon reduseres.

Vi kaller dette deflasjon.

En token vil synke i verdi hvis flere av dem eksisterer.

Dette er inflasjon.

Når du evaluerer tilbudssiden trenger du ikke å bekymre deg for ting som om tokenet har noen nytteverdi eller om det vil generere inntekter for innehaverne. Du tenker egentlig bare på tilbudet og hvordan det vil endre seg over tid.


Spørsmålene du vil stille er:

Hvor mange av disse tokens finnes akkurat nå?

Hvor mange vil noen gang eksistere?

Hvor raskt slippes nye?Bitcoin ble skapt med en enkel forsyningskurve som sendes ut over rundt 140 år.


Det vil bare være 21 000 000 bitcoin, og de frigis med en hastighet som halveres omtrent hvert fjerde år. Omtrent 19 000 000 eksisterer allerede, så det er bare 2 000 000 til som skal utgis i løpet av de neste 120 årene.


Det betyr at 90 % av forsyningen allerede er i omløp, og her vil det bare være 10,5 % mer bitcoin om 100 år, så du bør ikke forvente noe alvorlig inflasjonspress som reduserer verdien.


Hva med Ethereum?

Den sirkulerende forsyningen er rundt 118 000 000, og det er ingen tak på hvor mange Ether som kan eksistere. Men Ethereums nettoutslipp ble nylig justert via en brennmekanisme slik at det ville nå en stabil forsyning, eller potensielt til og med være deflasjonær. Dette resulterer i et sted mellom 100-120 millioner tokens totalt. Dette i betraktning bør vi heller ikke forvente mye inflasjonspress på Ether. Tvert imot kan vi forvente en marginal deflasjon.


Dogecoin har heller ingen forsyningstak og antall tokens i sirkulasjon øker for tiden med rundt 5% per år. Så basert på inflasjonstokenomics alene kan vi forvente at verdien av Doge vil falle mer enn Bitcoin eller Ethereum.


Det siste du vil vurdere med tilbud er fordeling.

Har noen få investorer massevis av tokens som snart skal låses opp?

Gav protokollen de fleste tokens til fellesskapet?

Hvor rettferdig virker fordelingen?

Hvis en haug med investorer har 25 % av tilbudet og disse tokenene vil låses opp i løpet av en måned bør du kanskje nøle før du kjøper deg inn.


Dette er en god start for å gjøre seg kjent med forsyning.

Nå over til etterspørselen der ting blir mer interessant.


Etterspørsel: ROI og memes

Jeg kunne skaffet meg et malersett og ti lerreter, for så å male 10 malerier. Maleriene kunne jeg lagt ut for salg og si at dette er de eneste maleriene jeg noen gang kommer til å selge. Jeg har en fast forsyning på 10 malerier og 0 inflasjonsrate. Så de burde være verdt millioner, ikke sant?


Vel, nei, for ingen vil ha mine elendige malerier!


På dette enkle nivået er det ingenting som er ulikt mellom mine malerier og Bitcoin. Å ha en fast forsyning alene gjør ikke noe verdifullt. Folk må også tro at det har verdi, og at det vil ha verdi i fremtiden.


Hvis du vil vite om et token vil ha verdi på etterspørselssiden i fremtiden må du se på avkastning på investeringen (ROI), memes og andre teorier. I denne artikkelen tar jeg kun for meg ROI og memes.

La oss starte med ROI siden det er det enkleste.


Avkastning på investering

ROI i dette tilfellet er ikke hvor mye du tror tokenprisen vil gå opp. Det er hvor mye inntekt eller kontantstrøm en token er i stand til å generere for deg ganske enkelt ved å holde det.


For eksempel, hvis du har Ether kan du stake (låse opp) den for å hjelpe til med å sikre nettverket nå som Proof of Stake er lansert. Til gjengjeld for å stake dine ETH, får du utbetalt mer ETH, med en rate på omtrent 5%.


Noen tokens lar deg utnytte inntektene til protokollen de representerer. Hvis du har SUSHI, kan du stake den for å tjene en andel av Sushi sin protokollinntekter, for øyeblikket omtrent 10,5 % årlig.


ROI er viktig å vurdere fordi en token uten iboende ROI eller kontantstrøm er vanskeligere å rettferdiggjøre å holde. Du må tro at andres tro på at verdien øker er nok til å opprettholde troen.


Man kan også tro på kreftene i memes!


Memes

Den andre grunnen til at mange vil ha en token er ganske enkelt troen på at andre mennesker også vil ha det og at flere vil ha det i fremtiden.


Du kan kalle det tro, overbevisning eller meme. Uansett hva du kaller det vil maskineriet som genererer tro på vekst av fremtidig verdi alltid være en viktig faktor.


Men hvordan vurderer du dette? Alt annet i tokenomics har vært ganske målbart, men memes? Dette er en som krever at du hopper inn i fellesskapet og får en følelse av det.


Hvordan er energien i deres Discord?

Hvor aktive er de på Twitter?

Identifiserer folk seg med tokenet eller protokollen?

Hvor lenge har folk vært aktive i samfunnet?


Tro på fremtidig verdi er ofte en av de kraftigste driverne for etterspørsel. Bitcoin har ingen kontantstrøm, ingen innsatsbelønninger, ingenting. Det har bare troen på at det kan være et langsiktig verdilager, noen mener Bitcoin kan konkurrere med gull. Eller mer ambisiøse oppfatninger som DeFinansiering og hyper-bitcoinisering. Når alt kommer til alt ligger det i tro.


Så selv om det er fristende å være rent analytisk, må du ikke se bort fra hvor langt en token kan komme med tro, smarte memes og en kultlignende tilhengerskare.


DYOR

Dette er ikke alt du bør tenke på men en god start. Setter du deg inn i punktene over bør du ha et godt utgangspunkt for å evaluere ethvert nytt prosjekt du kommer over. Ved å lese dokumentene eller whitepaper, bør du få en god følelse av hvordan tilbudet skal administreres, og hvilke krefter som vil drive etterspørselen etter kryptovalutaen.


Og spørsmålet du bør ha i bakhodet er ikke nødvendigvis "vil dette styrke seg mot dollaren?" men "Vil dette være en bedre investering enn Bitcoin, Ether, Cardano osv.". De fleste kryptovalutaer er sterkt korrelerte og beveger seg sammen og investerer du i annet enn de store valutaene bør det være basert på en viss tro på at tokenomics og insentiver vil resultere i at den overgår markedet ellers.Comentarios


bottom of page