top of page
Copy of Kopi av KRYPTO LABS.png

Hvorfor trenger kryptoverdenen flere kvinnelige ledere og investorer?

En mannsperson sitt perspektiv på likestillingen i kryptobransjen.

Kryptovaluta, NFT, metaverse, DeFi – Buzzwords og nye applikasjoner som alle bygger på blokkjedeteknologi, demonstrerer den økende populariteten til adopsjon av kryptovaluta over hele verden. Utbredelse kommer likevel ikke nødvendigvis med et godt rykte. Kryptouniverset blir i stor grad fremstilt som det ville vesten, dominert av mannlige spekulanter og gutteklubber, samt jevnlige skandaler og høy volatilitet. Kvinnelig engasjement og lederskap innen krypto kan imidlertid bidra til å endre denne oppfatningen og bygge et mer positivt bilde for industrien.


At kryptovalutaindustrien er dominert av menn er en dårlig skjult hemmelighet. En undersøkelse fra desember 2021 viser at mindre enn 5 % av kryptogründerne og mindre enn 10 % av kryptofondpartnerne er kvinner. I følge en annen rapport er bare 26% av nåværende holdere av krypto i USA kvinner. Mangelen på kvinnelig ledelse og investorer kan redusere mangfoldet i kryptoverdenen og enda verre, hindre industriens fremgang.

Dette har mange ulike årsaker.


Kvinner kan utad ofte virke mindre selvsikre på enkelte felt, spesielt i mannsdominerte yrker inkludert finansverdenen. En Fidelity-studie antyder at bare 33 % av kvinnene føler seg trygge på deres evne til å ta investeringsbeslutninger.

Men jeg velger å tolke dette på en litt annen måte. Kvinnelige investorer har gjerne et mer nøkternt og jordnært økonomisk perspektiv, og kan derfor være mindre villige til å investere i risikofylte eiendeler som kryptovaluta, som ofte anses som svært volatile. Uten tilstrekkelig forståelse er de ikke tilbøyelige til å gjøre impulsive investeringer i krypto. God, nøytral og pålitelig grunnopplæring kan bidra til å øke kryptoadopsjon blant kvinner.

Mangel på selvtillit kan også forklare mangelen på kvinnelig lederskap i denne bransjen. Kvinner i ledelsen kan være skeptiske til sin lederevne og nøle med å si fra på arbeidsplassen dominert av menn.

“Som COO for min forrige jobb i et fintech-selskap, var jeg den eneste kvinnen i ledergruppen. Jeg følte meg usikker og noen ganger frustrert.” -Annelyse Fournier


Selv om du har tror på dine lederevner er det lett for å bli motløs av stereotypiene og kjønnsbaserte skjevheter som kvinnelige gründere møter. En PitchBook- rapport fant at kvinnelige grunnleggere samlet inn bare 2 % av venturekapitalfinansieringen i 2021.

«Vi er glad i deg og prosjektet ditt, men vi planlegger ikke å investere i kvinnelige gründere, spesielt de som er gift, men uten barn ennå.» Er dessverre et svar mange kvinnelige gründere har fått høre alt for mange ganger. Vi må huske på at de fleste egenskapene som er knyttet til et bestemt kjønn faktisk er universelle egenskaper som deles av alle mennesker, og det er på tide å bryte kjønnsstereotypier, tiltrekke flere kvinner til kryptoverdenen og omfavne fordelene med høyere kvinnelig deltakelse.


I mellomtiden må vi huske på at kvinner på generell basis er bedre utstyrt med kraften til empati, en kjernefordel for alle personer i lederstillinger. Kvinners engasjement kan forbedre bedriftskulturen og skape en mer diversifisert og inkluderende arbeidsplass og åpne rom for ansatte å uttrykke sine synspunkter i en mer åpen arbeidsatmosfære.

En smart kvinnes tankesett og makt kan ikke bare øke selskapets evner på en mental måte men også på en økonomisk måte. Deres perspektiver og deltakelse bidrar til å optimalisere forretningsplanlegging og produktdesign, og stimulerer til innovasjon og endringer. Dette er fordi kvinner noen ganger handler og investerer på en annen måte. Kvinnelige ansatte og ledelse har en dypere forståelse og følelse av empati for utfordringene og dilemmaene konsernet står overfor.

Videre kan kvinnelige entreprenører og inverstorer fungere som rollemodeller for å hjelpe andre kvinner med å få større tillit til å investere og overvinne deres bekymring for krypto og tiltrekke seg talent, spesielt andre kvinner som ønsker å bli med i denne bransjen. Det vil være til fordel for ikke bare selskapet men også industrien, for å utvide talentbasen og øke brukeranskaffelsen.

Så i et nøtteskall! kvinnelig engasjement spiller en stor og viktig rolle i å finpusse verktøy og rekruttere talenter, og forberede bedrifter bedre på lang sikt.


Kjønnsulikhet er elefanten i rommet i mange hjørner av samfunnet, men det burde ikke være slik i kryptoindustrien ettersom en av de viktigste poengene med blokkjedeteknoligi er å skape et inkluderende og likeverdig system som er tilgjengelig for ulike grupper mennesker uavhengig av landegrenser, kjønn, religion og legning. Det er ikke nok å bare legge merke til dette, det er behov for langsiktig innsats fra industriaktører for å takle disse problemene.

For meg, som mannlig investor og en som har hatt det lett for å få min stemme hørt i kryptomiljøet er det flaut å se holdningene til en overraskende stor andel av miljøets mannlige medlemmer. Forskning og studier på kvinners oppfatning av kryptoinvestering er nødvendig for å stimulere deres krav og bedre forstå deres preferanser, og for bedre å forstå hva som holder kvinner tilbake fra å investere og delta i kryptoverdenen.

Kryptoselskaper bør stå ansvarlige for å gi flere praksisplasser og sysselsettingsmuligheter for kvinner og skape kvinnevennlige arbeidsmiljøer.

Kryptovaluta og blokkjede bør komme massene til gode ved å skape flere jobbmuligheter, fjerne barrierer for økonomisk uavhengighet og andre midler for mennesker med ulik bakgrunn og erfaring.


Å gi rom for kvinner med kunnskap om kryptovaluta, hjelpe de med å utnytte denne nye teknologien og dra nytte av den, hjelpe de å oppnå karriereutvikling og heve sosial status burde være et kollektivt mål for oss alle.

Avkastningen på investeringen vil skape en bedre forståelse av kryptovalutaer og redusere stigmaet rundt dem, noe som fører til et bedre syn av denne bransjen.


Hilsen mannlig investor, 39 år.Comments


bottom of page